Dokumentdeling i kjernejournal

Helsenorge har i dag publisert ny informasjon som du bør vite om. Har du opplevd at legen har manglet viktig informasjon om din helse?

Snart vil de som behandler deg få enklere tilgang til dine journaldokumenter. Det skal gi dem bedre grunnlag for å gi trygg og riktig helsehjelp.

Husk at du kan begrense hvilke journaldokumenter som skal vises. Sykehusene i Helse Nord og Oslo universitetssykehus skal nå prøve ut deling av journaldokumenter via kjernejournal.

Les mer om hva som blir nytt på Helsenorge:
https://www.helsenorge.no/kjernejournal/dokumentdeling/

Se filmen:
https://vimeo.com/470927247/7425c1bad0