Hjem » Diagnoser og behandling

Diagnoser og behandling

Graviditet og risikofaktorer for arytmi hos kvinner med Fallot

Graviditet er forbundet med høyere forekomst av ventrikulær arytmi blant kvinner med hjertefeilen Fallots tetrade.

Apple advarer pacemakerbrukere mot iPhone 12

En av de nye funksjonene med Apples nye iPhone 12-modeller er en ring av magneter som ligger skjult på innsiden av mobilen. Men

Dokumentdeling i kjernejournal

Helsenorge har i dag publisert ny informasjon som du bør vite om. Har du opplevd at legen har manglet viktig informasjon om din

Korona: GUCH og delvis åpning av samfunnet

Er det farlig for en med medfødt hjertefeil å jobbe i barnehage? Tør jeg sende barna mine på skolen når jeg selv er

Korona: Råd om poliklinikk og innleggelse

– Vi har innført omfattende tiltak på sykehusene for å ivareta sikkerheten til pasienter, og ansatte. Derfor skal du møte opp på sykehuset

Korona: – Ikke økt risiko for å bli smittet

Det er ikke økt sannsynlighet for at GUCH-pasienter blir smittet av covid-19, tvert imot.

Helsearbeider, medfødt hjertefeil og korona

Mange ønsker gode råd om kombinasjonen helsearbeider, medfødt hjertefeil og korona.

Koronavirus og hjertesyke gravide

Informasjon om koronavirus og hjertesyke gravide.

Om korona og hjertefeil

Dette er vår samleside med informasjon om medfødt hjertefeil og korona.

Råd om koronavirus fra GUCH-teamet

OPPDATERT 19. MARS 2020

Råd om koronavirus til Voksne med medfødt hjertesykdom fra GUCH-enheten ved OUS Rikshospitalet.

Den nye situasjonen med koronavirus skaper