Debatt om tannhelse på Arendalsuka

Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) og Fagforbundet Ung inviterer til debatt om tannhelse under Arendalsuka.

«Tenner hele livet – vi trenger bedre støtteordninger nå!» er tittelen på arrangementet, som finner sted tirsdag 14. august.

Hva vil politikerne gjøre for å sikre at flere kronikere (som hjertesyke) og folk med dårlig råd kan få dekket sine behov for tannlegebehandling? Vi spør – og politikerne må svare.

Program

VMHs egen Marit Haugdahl er ordstyrer under debatten.

Mats Monsen, leder, Fagforbundet Ung, vil fortelle om kampanjen Tannhelse inn i egenandelsordningen, som har samlet en rekke organisasjoner bak et felles krav. Mer enn 100.000 personer følger kampanjens facebook-side.

President i Den Norske Tannlegeforening Camilla Hansen Steinum, kommer for blant annet forklare hvorfor vi trenger en grundig gjennomgang av hele trygderegelverket – som er et skikkelig lappverk. Mange, inkludert tannleger og Helfo, opplever at regelverket for støtte til tannbehandling er vanskelig å forstå – og lett å tolke ulikt.

Fem stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet leverte denne våren inn et om styrking av norsk tannhelse. Representantene vil at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en egen sak med forslag til hvordan man kan styrke det forebyggende arbeidet for god folketannhelse, en gjennomgang av refusjonsordningene på tannhelsefeltet. Målet er å i større grad hjelpe dem som i dag ikke har økonomisk mulighet for å få gjennomført nødvendig tannhelsebehandling og forbedre og forenkle ordningene for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser. Forslaget er oversendt Helse- og sosialkomiteen og har høringsfrist i november.

En av forslagsstillerne, stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland, kommer til debatten. Det gjør også politikere fra Kristelig Folkeparti, Rødt og Sosialistisk Venstreparti – og forhåpentligvis flere. Alle partier er invitert.

Hvilke løsninger ser politikere og fagpersoner for å styrke norsk tannhelse, utjevne sosial ulikhet i tannhelse og hjelpe dem som trenger det mest?

Dette er en viktig sak for VMH. Del arrangementet på facebook, inviter dine bekjente til å komme – og møt opp!

Færre får hjelp

Alle politiske partier ønsker å bedre støtteordningene og gi gratis tannhelsehjelp til flere.  Likevel er trygdens stønadsordning blitt svekket de siste årene, og færre får offentlig støtte til å ivareta munnhelsen. I følge Tannlegeforeningen har regjeringen kuttet med over 300 millioner i stønadsordningen til tannbehandling siden 2014.

Tannhelse er velferdsstatens siste, store hull, men har aldri vært en politisk fanesak i en valgkamp. Vi ønsker å få tannhelse på dagsorden!

Les mer

Om Arendalsuka

Tenner hele livet – vi trenger bedre støtteordninger nå! – på Arendalsukas hjemmeside

Tenner hele livet – vi trenger bedre støtteordninger nå! – på facebook

Tannhelse inn i egenandelsordningen – kampanjeside