Dårlig tannhelse gir dårligere livskvalitet

– Tannhelsa mi og de økonomiske bekymringene går hardt inn på meg både fysisk og psykisk. Jeg har det steintøft, sier Bjørn Håvard Aune (41).

Høsten 2016 mistet Bjørn Håvard Aune plutselig en tann. På grunn av utfordringer med tenner og tannkjøtt tidligere, var det ikke mulig å bygge bru mellom tennene for å fikse det, og han måtte trekke en tann til. Senere viste det seg at Bjørn Håvard også må få et tredje implantat. Nye tann-implantater koster 25.000 kroner per stykk.

Les også: Behov for klarere regler

– Jeg har alltid hatt mye hull, og har tatt mye medisiner som også påvirker tannhelsen. Jeg har også en tannkjøttsykdom som gjør at jeg nå må gå til tannpleier 4-6 ganger i året. Siden i fjor høst har jeg brukt over 20.000 på besøk hos tannpleier og tannlege. Jeg har brukt alle reservene jeg har, og har ikke sjans til å skulle betale 75.000 for tannimplantater i tillegg. Som ufør har jeg det tungt nok økonomisk fra før, sier en fortvilet Bjørn Håvard.

Advokatmat

Han vet mye om hvordan det er å ha dårlig økonomi. I åtte år kjempet han for å bli ufør. I disse årene var han helt avhengig av økonomisk støtte fra foreldrene, og de måtte engasjere advokat for å overbevise NAV om å innvilge uføresøknaden. Dette har pådratt familien betydelige kostnader, selv om dette delvis er dekket gjennom rettshjelpsordningen og det offentliges plikt til å betale kostnader i klagesaker når klager vinner frem.

Bjørn Håvard har også engasjert advokat for å få hjelp til å dekke utgiftene til tannhelsa si. Disse kostnader har han fått avslag på å få dekket.

– Jeg har søkt Helfo om å få dekket utgiftene flere ganger, men får bare avslag. Før 2010 fikk jeg dekket en del på grunn av medisinene jeg sto på, men de medisinene står ikke på lista lenger. Jeg kan ikke utsette foreldrene mine for mer, de er pensjonister og har hjulpet meg så mye, sier han stille.

Får ikke støtte

Nå velger Bjørn Håvard å gå ut offentlig med sin historie for å vise hvordan tannhelse kan bli en stor utfordring for voksne med medfødt hjertefeil. Han vil sette søkelyset på det siste, store hullet i den norske velferdsstaten.

Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader. Helfo mener han ikke går inn under noen av de 15 diagnosene som skal gi rett til støtte. Han får heller ikke støtte etter sosialtjenesteloven, fordi han eier sin egen bil og bolig og derfor per definisjon har for god råd.

– Tannhelsa mi og de økonomiske bekymringene går hardt inn på meg både fysisk og psykisk. Jeg har ikke sjans til å betale 75.000 kroner for tannproteser. Livskvaliteten har blitt dårligere det siste året. Jeg har det steintøft. Jeg betaler alltid regninger først, og da er det nesten ingenting igjen til å finne på ting i fritiden. Ser jeg en tom flaske i veikanten, får jeg dollartegn i øyene, forteller Bjørn Håvard.

Ny vurdering i januar

Advokaten har hatt en dialog med tannlegen, og kirurgen på Rikshospitalet har uttalt seg i saken. I følge advokaten ser det ut til å foreligge manglende forståelse for regelverket, herunder en tidligere avgjørelse i Trygderetten om denne problemstilling. Det kan virke som det er medisinsk uenighet mellom lege og tannlege om hva som faller inn under infeksjonsforebyggende behandling, og ifølge advokaten vil det derfor være viktig å få en klar praktisering både av regelverk og medisinsk begrunnelse.

Nå er Bjørn Håvards papirer sendt til spesialistene på St. Olavs Hospital. Her har han fått time 2. januar.

– Hva håper du på?

– Jeg har møtt så mange skuffelser at jeg har lært meg å ikke håpe på noe som helst. De skal ta bilder og undersøke meg, så får vi se hva det blir videre. Men skulle jeg fått innvilget støtte til nye tannproteser og til å dekke utgiften ved videre tannbehandling, så hadde det betydd alt, sier Bjørn Håvard.

Les også:

Advokaten: Behov for klarere regler

Bjørn Håvard tilbragte mye tid på Rikshospitalet som barn. Her fra albumet som moren har laget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Håvard Aune, 41 år
Bor i Klæbu i Sør-Trøndelag
Uføretrygdet
Hjertefeil: VSD (Ventrikkel Septum Deffekt) og innsnevring på aorta
Fikk meningitt/endokarditt tre måneder gammel
Hadde tre åpne hjerteoperasjoner som liten, og har hatt ytterligere operasjoner som voksen.
Bjørn Håvard har også scoliose, og har operert inn metallstaver, kroker og skruer i ryggen
Medisiner: Renitec og Selozoc