Chat med oss!

VMH-chatten åpner igjen tirsdag 1. september!

Gjennom hele høsten vil chatten være åpen tre dager i uken: mandag, tirsdag og onsdag, fra klokken 18.00 – 20.00.

En helt egen chat for og med hjertesyke, var et helt nytt tilbud til deg som vil ha noen å snakke med da det åpnet i mai. Etter å ha vært stengt i juli og august, åpner tilbudet igjen nå.

Chat-tilbudet finner du nede til høyre på siden.

Bakgrunn

Da koronaviruset rammet Norge, så styret og administrasjonen i VMH raskt at det var stort behov for informasjon og at pågangen av henvendelser fra GUCHere om koronavirus og andre helserelaterte spørsmål økte markant. Foreningens medlemmer, som befolkningen for øvrig, benytter i stor grad nettbaserte tjenester, og vi tror at en chat-funksjon med mulighet for å både stille spørsmål og chatte med noen anonymt for mange kan være et helsefremmende tiltak.

Hvem svarer?

Chat-tilbudet betjenes av helsepersonell som selv har medfødt hjertefeil. Psykolog Caroline og sykepleierne Thomas og Josefine vil svare på aktuelle spørsmål knyttet til koronavirus, erfaringer med medfødt hjertefeil, og psykisk og somatiske helserelaterte spørsmål. Vi understreker at tilbudet ikke er helsehjelp, men at det er et supplement til VMHs øvrige likepersonstilbud.

Som alle andre likepersoner i VMH, er de som betjener chatten også underlagt taushetsplikt, og de har også signert egne etiske retningslinjer for tjenesten.

Målgruppe

Hvem er tilbudet for? Alle med medfødt, genetisk eller tidlig ervervet hjertefeil over 18 år eller deres pårørende.

Hva venter du på? Snakk med oss, da vel!.

Mer om prosjektet:
https://www.dam.no/prosjekter/chat-for-hjertesyke/