Boom av hjertesyke gravide

De siste 10-15 årene er det blitt langt flere hjertesyke gravide i Norge, og nå har også denne gruppen fått sitt eget kapittel i en ny fødselsveileder.

I Norge er det nå mellom 50-100 hjertesyke som gjennomfører graviditet hvert år. Den nye fødselsveilederen fra Norsk gynekologisk forening inneholder et eget kapittel om hvordan helsepersonell skal følge opp hjertesyke gravide.

Noe av årsaken til økningen i hjertesyke gravide er at mange i denne gruppen tidligere fikk beskjed fra legen om at de ikke burde bli gravide fordi det innebar for stor risiko. Den medisinske utviklingen har gjort det mulig for flere hjertesyke kvinner å få barn. I tillegg er det flere gravide som har utviklet hjertesykdom på grunn av sin alder. Det faktum at flere kvinner er 35-40 år når de får barn, gjør at risikoen øker for å ha utviklet hjertesykdom, hjertesvikt eller høyt blodtrykk.

Les hele saken på Dagens Medisin.