Bli med på ldsjelprogrammet

Unge Funksjonshemmede minner om at det fortsatt er mulig å søke om å bli med på Ildsjelprogrammet. 

Ildsjelprogrammet er et kursopplegg for personer mellom 19 og 25 år som er aktive i en av Unge Funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner (som VMH), enten som frivillig eller som ansatt. Kursopplegget er gratis. Det er begrenset med plasser så de oppfordrer alle interesserte til å søke så fort som mulig. Første samling er i midten av oktober.

I kurset vil de koble moderne vitenskap og perspektiver fra ulike tidsepoker sammen med deltakernes hverdag og framtid. Kurset trekker på fagfelter som sosialpsykologi, kommunikasjon, ledelse og statsvitenskap, og har stor variasjon underveis i opplegget.

Mer informasjon

Søknadsskjema og brosjyre