Be fastlegen om medisinliste – det kan redde livet ditt

Leger og sykehus har ingen felles oversikt over medisinene du bruker. Havner du på sykehus er du legens sikreste kilde. Derfor bør du alltid ha en oppdatert medisinliste med deg. Det kan være livsviktig i en akutt situasjon.

I samarbeid med Pasientsikkerhetsprogrammet, Legeforeningen og Apotekforeningen gjennomfører Legemiddelverket en informasjonskampanje hvor pasienter oppfordres til å be fastlegen om en medisinliste. En oppdatert medisinliste bidrar til riktig behandling og kan redde liv.

Les mer om kampanjen på Legemiddelverkets sider her.