Arbeidsliv

Det å finne jobb kan være en utfordring for alle, og den kan bli enda større hvis du har en kronisk sykdom eller annen funksjonsnedsettelse. Da blir utdanning ekstra viktig for å få jobb.

Les mer om rettigheter ved utdanning her.

Jobbsøking

Jobbsøking er første skritt på veien til å finne en jobb. I tillegg til å følge med på stillingsannonser i avisene, finnes det flere nettsteder, blant annet hos NAV og finn.no hvor du kan legge inn søk og få aktuelle stillinger tilsendt på e-post. Disse stedene, sammen med flere, kan du også registrere en CV som arbeidsgivere kan søke opp.
Det finnes svært mange vikarbyråer, rekrutteringsbyråer og jobbportaler hvor du kan lete etter stilling og registrere deg som søker. Du finner en oversikt over noen av disse hos NAV.
Det er også mulig å sende åpne søknader til bedrifter hvor du kan tenke deg å jobbe. Følg også med på hjemmesidene til aktuelle bedrifter for å se om de lyser ut stillinger der.

Hvis du registrerer deg som arbeidssøker hos NAV kan profilen din matches til stillinger i NAVs database, og arbeidsgivere kan finne deg. Som registrert arbeidssøker kan du også søke kurs eller andre ordninger gjennom NAV.

Hjelp fra NAV

NAV har forskjellige arbeidsrettede tiltak som kan hjelpe deg å finne eller beholde en jobb. Tiltakene skal bidra til å styrke kompetansen og evnen til arbeid, øke mulighetene for vanlig arbeid, skaffe kvalifisert arbeidskraft, forebygge skadevirkningene av arbeidsledighet og hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet.

Blant disse tiltakene er arbeid med bistand som er tiltenkt personer med nedsatt arbeidsevne som trenger hjelp til tilrettelegging eller for å beholde en jobb. Dette kan bestå av hjelp til å kartlegge kompetansen din og finne en egnet arbeidsplass, eller hjelp til tilrettelegging med eller uten hjelpemidler på jobben. Du kan lese mer om arbeid med bistand hos NAV.

Et annet tiltak er tilretteleggingsgaranti. Dette er en ordning for å sørge for at flere med nedsatt funksjonsevne kommer seg i jobb. Tilretteleggingsgaranti kan søkes av deg som ansatt, som arbeidssøker eller av arbeidsgiveren din. Garantien skal sørge for at du som er i jobb eller skal ut i jobb og arbeidsgiveren får nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging. NAV utarbeider en skriftlig garanti, og den kan du for eksempel bruke når du søker jobber. Du kan lese mer om tilretteleggingsgarantien hos NAV.
Du finner også mer informasjon om arbeidsrettede tiltak hos NAV.

Hva skal jeg si?

En evig tilbakevendende problemstilling er hvor mye man skal fortelle arbeidsgiver om sin medfødte hjertefeil eller andre funksjonsnedsettelser i søknader og på jobbintervju. Dette finnes det ikke noe fasitsvar på, du må selv avgjøre hva som er best for deg i hvert enkelt tilfelle. Arbeidsgiver har ikke lov å diskriminere deg på grunn av en funksjonsnedsettelse, og arbeidsgiver har heller ikke lov å spørre deg om helsen din med mindre det er avgjørende for den stillingen du søker. I staten er det spesielle regler for ansettelse av funksjonshemmede, og fyller du kriteriene kan det være større sjanse for å komme til intervju på en stilling hvis du oppgir at du har nedsatt funksjonsevne i søknaden. Dette kan du lese mer om hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Dersom du ikke oppgir at du har en funksjonsnedsettelse, kan heller ikke arbeidsgiver sørge for en eventuell tilrettelegging for deg. Mange arbeidsgivere er redd for økte utgifter og høyt sykefravær hvis de ansetter en med kronisk sykdom. Det kan derfor være lurt av deg å ha forberedt hva du skal si om dette, og hva som gjelder for deg, når du er på intervju.
Du kan lese mer om rettigheter hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Tilrettelegging

Arbeidsgiver har plikt til å gjøre det som er praktisk og økonomisk mulig for at du som har en funksjonsnedsettelse skal kunne få jobb på lik linje med andre. Dette står både i Arbeidsmiljøloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Arbeidsgiver kan få støtte fra NAV til tilrettelegging.

Dersom du føler deg diskriminert i arbeidslivet kan du ta kontakt med fagforbundet ditt hvis du er organisert, eller med likestillings- og diskrimineringsombudet.

Økonomi

Du finner informasjon om sykepenger og andre ordninger i forbindelse med sykdom på jobben her.