Alt å vinne, men ikke for de små

Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) er blant de mange frivillige organisasjonene som skrev under et opprop om en mer rettferdig fordeling av overskuddet fra Norsk Tipping. Stortinget behandlet saken tirsdag.

I det opprinnelige forslaget lå det til grunn at organisasjonene skulle ha en omsetning på 20 millioner for å være søkeberettiget. I et kompromiss mellom Regjeringspartiene og Venstre ble inngangspunktet redusert til 10 millioner da Stortinget behandlet saken. Av de 82 medlemmene i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er det kun 15 som med dagens omsetning vil kunne søke midler. Blant dem som faller utenfor, er VMH, som har et budsjett på rundt to millioner kroner årlig.

– Det er imidlertid viktig å få frem at vi støtter den endringen som har kommet om at de 10 største organisasjonene ikke lenger skal særbehandles, sier daglig leder Anne Giertsen i VMH.

Stortingsflertallet med Høyre, Frp, Venstre og SV sørget for å gjøre slutt på den 13 år lange og overgangsordningen som gitt urimelige utslag når fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping går til samfunnsnyttige og humanitære formål. Den nye og permanente ordningen som innføres er basert på etterprøvbare og objektive kriterier som er like for alle, noe som bidrar til å sikre en mangfoldig frivillighet for fremtiden.

– Etter 13 år avvikles endelig overgangsordningen for overskuddet til Norsk Tipping som går til samfunnsnyttige og humanitære formål, og som har favorisert støtte til et lite utvalg av store frivillige organisasjoner på bekostning av resten av frivilligheten, sier generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn, Helene Thon til ffhb.no. Fordelingsordningen som ble vedtatt tirsdag er permanent og skal gjelde fra og med 2018.

Den nye grensen på 10 millioner i driftskostnader hos sentralleddet gjør altså at størsteparten av organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke likevel ikke kan søke støtte fra overskuddet i Norsk Tipping. FFO er likevel fornøyde med vedtaket.

– Vi er veldig fornøyd med at inngangsummen ble senket fra det som i utgangspunktet var 20 millioner til nå 10 millioner kroner i omsetning. Det betyr at vi har blitt lyttet til og at flere av våre organisasjoner enn det lå an til, kan søke om midler, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO på ffo.no.

Les kronikken i dagens Dagbladet, som var skrevet av en rekke organisasjoner, deriblant VMH, i forkant av behandlingen i Stortinget.