Alle med medfødt hjertefeil skal ha et best mulig liv

Slik lyder visjonen til Voksne med medfødt hjertefeil (VMH). Den ble vedtatt på første dag av foreningens landsmøte, 30. april 2022.
Det er første gang i pasientforeningens 12 årige historie at den har hatt en visjon å skulle strekke seg etter. Samtidig med visjonen, vedtok Landsmøtet VMHs verdier: Fellesskap, Livsglede og Kunnskap.

Et strategiutvalg som ble nedsatt etter forrige landsmøte har kommet opp med forslaget til visjon og verdier, som ble enstemmig vedtatt på Landsmøtet i ettermiddag.

– Her har strategiutvalget gjort et svært grundig arbeid. Dette er verdier og en visjon som jeg som VMHer kan være stolt av, sa nestleder Olea Jónsdottir Flø etter at forslaget var lagt frem.

Sånn lød forslaget – og slik ble det.

Et fremtidsbilde

En visjon kan defineres som «Et bilde av den fremtiden vi søker å skape». Den bør være ambisiøs og noe å strekke seg etter, samtidig som den ikke bør være helt uoppnåelig. For en organisasjon er en visjon viktig for å kunne konkretisere hva foreningen står for, samt hva den skal holde fast ved.

Verdiene er også noe en organisasjon skal kunne strekke seg mot, som skal gjøre det enklere for medlemmer og andre å forstå hva foreningens mål og ønsker er.

Oppgaven

Strategiutvalget har bestått av Kari Anne Pedersen, Martin H. Reinfjord og Monika O. Sjåstad fra landsstyret, Marit Haugdahl og Anne Giertsen fra administrasjonen samt Thomas L. Aasen som representant for medlemmene. De har hatt i oppgave å blant annet se på foreningens formålsparagraf og fremtidige satsingsområder, utarbeide en strategiplan – og komme opp med forslag til visjon og verdier.

Involvert mange

Utvalget har involvert Landsstyret, tillitsvalgte og alle foreningens medlemmer i sitt arbeid. De gjennomførte blant annet en Mentimeter-undersøkelse om verdier og satsingsområder under et organisasjonsseminar høsten 2021. Senere på året sendte de ut en spørreundersøkelse til alle foreningens medlemmer. Her kom det inn 130 svar – det vil si en svarprosent på rundt 20 prosent. Over 40 innspill til visjon og verdier kom inn og alle ble vurdert av utvalget. Det kom svært tydelig frem at behovet for fellesskap og mulighet for faglig informasjon og kurs skilte seg ut som svært viktig for foreningens medlemmer.

Hovedbilde: Anne (t.v.) og Kari Anne viser stolt frem VMHs nye verdier (over logoen) og visjon (under logoen).