Advokat: – Behov for klarere regler

Advokat Rune Vikan, som har lang erfaring fra å arbeide med saker relatert til medfødt hjertefeil, mener det er behov for klarere retningslinjer på tannhelseområdet.

Dette er en kommentar til saken:
Dårlig tannhelse gir dårligere livskvalitet

Vikan er Bjørn Håvard Aunes advokat og var tidligere «hjerteadvokat» i Foreningen for hjertesyke barn.

– Fra ditt ståsted som advokat, synes du det er vanskelig å tolke regelverket om hvem som kan få Helfo-støtte til tannbehandling? 

– For så vidt, siden det er en kombinasjon av regeltolkning og medisinsk vurdering.

– Er du enig i at det er lite helhetlig så lenge det er opp til den enkelte tannbehandler å vurdere om pasienten skal få støtte? 

– Ja, det synes å være behov for en klarere felles rettledning/instruks/referanse både rettslig og medisinsk, slik at praksis blir mest mulig lik.

– Vi har mange gode ordninger for folk som er kronisk syke i Norge, men det er åpenbart at systemet har huller …

– Ja, jeg er enig i det. Det er typisk for slike ordninger at både behov, erfaringer, fortolkninger og ikke minst myndighetsbeslutninger endrer seg over tid.

– Hva betyr det egentlig at St. Olav nå skal se på Bjørn Håvards sak på nytt?

– At kompetente fagpersoner skjærer gjennom og konstaterer at behandlingen av Aune er infeksjonsforebyggende behandling i sin helhet, og følgelig dekket av refusjonsordningen.