Å være en likeperson: Se, støtte og styrke

Likepersonene i VMH lærte om å se andre og støtte hverandre, og utviklet seg som likepersoner på samlingen siste helgen i januar. De lærte både å gi styrke til andre, og å søke styrke i andre likepersoner ved behov.

Helgen 27.-29. januar samlet VMH´ere seg på Quality hotell Olavsgaard for å lære mer om likepersonsarbeid. Fredagen ble brukt til reisedag, men vi samlet oss over en god 3-retters middag på kvelden. Samvær og interaksjon med andre er jo grunnpilarene ved likepersonarbeidet, og således var det kjekt å treffe andre VMH´ere som en ikke hadde sett på lenge.

Livets elv

Lørdagens program begynte med at leder, Kari Anne Pedersen, ønsket alle velkommen. Så overtok Knut Andersen, som jobber på Akershus Universitetssykehus med sorgbehandling. Som likepersoner møter man ofte mennesker som har opplevd ulike typer sorg, og Knut var glimrende til å guide oss gjennom hvordan en likeperson skal oppføre seg i møte med en person i sorg. Knut snakket mye om livssorg; at livet ikke ble helt som det skulle, og at sorg over noe som er tapt kan være mange ting.

Han loste kursdeltakerne gjennom ulike gruppearbeider, og blant disse var livets elv en spennende oppgave. Her måtte kursdeltakerne gjennomgå sin egen livshistorie med å finne episoder eller hendelser som var redningsvester, livbøyer, steiner eller vannliljer. Det ble en spennende måte å snakke med de andre i gruppa på og lære mer om seg selv og hverandre. Knut introduserte oss også for ordet intersubjektivitet, som han mener er «når du og jeg smelter sammen som én». Når man som likeperson skal lytte, er det viktig å være til stede i hverandres psykologiske tilstander for å sette seg inn i eller prøve å forstå den andre.

Vår eminente foredragsholder brukte hele lørdagen på en god miks mellom foredrag og gruppearbeid/samtale. Gruppearbeider varierte mellom å sitte i en stor ring, være i mindre grupper eller samtale med sidemannen. Oppgavene vi fikk var hele tiden en miks av vår egen historie og hvordan møte, se og støtte en person i vårt møte med andre. Andersen fikk oss til å se på likepersonsarbeidet på en ny måte, med ord som kommunikasjon, samspill og dialog som viktige faktorer.

Etter en lang dag med masse interessant info var fikk vi litt tid til pause før vi atter møttes over en herlig 3-retters middag. Praten gikk livlig ved bordene.

Erfaren likeperson

Søndagen fikk vi besøk av Kristin Tvervåg fra FFHB. Hun jobber med likepersonsarbeid og arrangerer sorgsamlinger for familier som har mistet et hjertebarn. Første gang hun møtte likepersoner – som var i en situasjon som ikke hadde noe med hjerteforeningene å gjøre – var det ingen god opplevelse. Kristin fortalte om sin historie og ville ha deltakerne til å tenke på hvordan det er å møte andre. Det er viktig at vi som samtaleperson/leder er tydelige på hvordan vi vil ha en samtale. Dette gjelder uansett hvor mange vi er samlet. Kristin delte oss opp i grupper der vi skulle svare på ulike spørsmål, og så satte vi oss i ringen for å snakke gjennom spørsmålene.

Denne gangen var det erfarne likepersoner som var invitert til samling, og rundt 20 av dem deltok. VMH håper å kunne arrangere et nytt seminar for nye personer som er interessert i likepersonsarbeid i nær fremtid.

Av: Eirin Syversen