Når påvises hjertefeil?

Norske hjerteleger har undersøkt tidspunkt og metode for diagnose av alvorlige medfødte hjertefeil.

Resultatet ble nylig publisert i en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Den første nasjonale studien av diagnostikk av alvorlige medfødte hjertefeil i Norge viser at de fleste alvorlige medfødte hjertefeil oppdages før utskrivning fra barseloppholdet, men nesten halvparten diagnostiseres utenom rutineundersøkelser, og hos noen barn erkjennes ikke diagnosen før etter utskrivning.

I studien har legene inkludert alle barn med alvorlige hjertefeil født i Norge i 2016 og registrert ved Oslo universitetssykehus. Av i alt 181 alvorlige hjertefeil ble 105 (58 %) oppdaget før fødsel. Av 73 levendefødte barn med alvorlig hjertefeil som ikke var kjent før fødsel, ble 33 (45 %) oppdaget utenom rutinemessige undersøkelser og 9 (12 %) ble utskrevet fra sykehus etter barselopphold uten riktig diagnose.

Koarktasjon av aorta var den vanligste diagnosen ved sent oppdaget hjertefeil.

Bak artikkelen står Jarle Jortveit, Gunnar Wik, Jostein Strand Ødegaard, Vasilis Sitras, Karl Viktor Perminow og Henrik Holmstrøm. Les den her.