12. mai: Sykepleierdagen

12. mai er det den internasjonale sykepleierdagen.

Vi applauderer alle sykepleiere, men sender i dag en ekstra hilsen til Annikken, Eva, Lisbeth, Jonas, Chris (bildet) og alle andre sykepleiere som har et spesielt ansvar for voksne med medfødt eller genetisk hjertefeil.

Jonas Bull Aurbakken og Chris Johnsen er trolig de eneste sykepleierne i Norge som arbeider fulltid med denne pasientgruppen, som på sykehuset heter GUCH*. De arbeider ved GUCH-enheten på kardiologisk avdeling ved OUS Rikshospitalet, og følger opp pasienter som kommer til kontroll, skal opereres eller er på sykehuset for andre undersøkelser. Du kan lese mer om Gutta på GUCH i siste nummer av VMH-nytt.

I Bergen

På Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus har du kanskje møtt Eva Nes og Lisbeth Moldestad. De har begge jobbet på hjertekateteriseringslaboratoriet (kat.lab.) i mange år, kombinert med andre sykepleieroppgaver på Hjertepoliklinikken. Torsdag og fredag har de pasientene med medfødt hjertefeil.
– Vi har hatt denne oppgaven siden 2008, og synes det er en veldig kjekk del av jobben vår. Eva skal gå av med pensjon i juni, så da blir hun erstattet av en annen sykepleier. Hvem det blir, er ikke avgjort enda. Men vi har flere flinke og erfarne sykepleiere som er interessert i å bli med i gruppen, forteller Lisbeth.

I Trondheim

Ved St. Olavs hospital i Trondheim har Annikken Gilde vært kontaktsykepleier GUCH siden 2015. Hun arbeider ved hjertemedisinsk poliklinikk ved sykehuset, og har GUCH-funksjonen som en liten tilleggsoppgave.

Liten eller stor – vi setter stor pris på alle sykepleiere vi møter i forbindelse med oppfølging av hjertefeilen vår. Vet du om flere sykepleiere som har et spesielt ansvar for voksne med medfødt hjertefeil, så send oss gjerne beskjed (marit@vmh.no)

Hvorfor 12. mai?
Florence Nightingale ble født 12. mai 1820, og døde 13. august 1910. Hennes fødselsdag er blitt den internasjonale sykepleiedagen. På sykehus, sykehjem og i bybildet over hele landet markeres dagen på forskjellig vis.

Marker gjerne dagen med å sende en hyggelig hilsen til en sykepleier som har betydd mye for deg!

*Forkortelsen er engelsk og står for Grown-ups with congenital heart defects, altså voksne med medfødt hjertefeil.

Billedtekst: GUCH-sykepleiere: Annikken Gilde fra St. Olav (øverst til v.), Eva Nes (øverst i midten) og Lisbeth Moldestad fra Haukeland, samt Jonas Bull Aurbakken og Chris Johnsen på Rikshospitalet.